Fibroscan®

FibroScan® jest urządzeniem służącym do nieinwazyjnego pomiaru włóknienia wątroby metodą elastograficzną. Został wprowadzony na rynek w roku 2003 i od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój i rozpowszechnienie metody. FibroScan może zastąpić biopsję w przypadkach, kiedy zabieg ten ma na celu ocenę zaawansowania zmian struktury wątroby w przebiegu przewlekłych zapaleń o różnej etiologii. Pomiar włóknienia jest całkowicie nieinwazyjny: nie wiąże się z uszkodzeniem ciągłości tkanek, nie jest również wymagane pobranie krwi.Biopsja niesie ze sobą możliwość potencjalnych powikłań, natomiast pomiar włóknienia metodą elastograficzną jest całkowicie bezpieczny i możliwy do wykonania również w sytuacjach, kiedy biopsja jest przeciwwskazana (np. zaburzenia krzepnięcia krwi). Badanie to można wykonywać z dowolną częstotliwością, podczas gdy biopsja nie powinna być wykonywana częściej niż raz na 3 lata.
 fibroscan1

Liczne badania naukowe wykazały dużą zgodność w określaniu stopnia zaawansowania włóknienia pomiędzy metodą elastograficzną a badaniem histopatologicznym bioptatu wątroby

Fibroscan może służyć nie tylko do diagnostyki chorych z rozpoznaną uprzednio chorobą wątroby, ale również do badań przesiewowych, mających na celu wykrycie bezobjawowego uszkodzenia wątroby o dowolnej etiologii na wczesnym etapie i wyselekcjonowanie osób wymagających pogłębionej diagnostyki hepatologicznej

Metody nieinwazyjne oceny włóknienia stają się standardem w diagnostyce hepatologicznej na całym świecie

Rekomendacje European Association for the Study of the Liver “EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection” wymieniają elastografię jako metodę o dużym stopniu wiarygodności w ocenie zaawansowania przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 badanie elastograficzne (FibroScan) może być stosowane jako alternatywa dla biopsji wątroby podczas kwalifikacji do programów terapeutycznych w przewlekłych zapaleniach wątroby typu B i C.

Metoda elastograficzna jest obecnie podstawową metodą oceny uszkodzenia wątroby u chorych kwalifikowanych do terapii przeciwwirusowej z powodu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach programów lekowych NFZ. Pod tym linkiem znajduje się najnowsze Zarządzenie Przezesa NFZ odnośnie programów lekowych, gdzie metoda elastograficzna jest wymieniona jako konieczny warunek w prowadzeniu terapii bezinterferonowej (patrz: zał. 4 do Zarządzenia, tabela 66).

Lekarze pracujący w ID Clinic posiadają duże doświadczenie w wykonywaniu badań elastograficznych. Dr n. med. Ewa Janczewska oraz dr n. med. Arkadiusz Pisula są pionierami w zastosowaniu tej metody w Polsce. Już w 2008 roku wykonywali badania elastograficzne na pierwszym i jedynym wówczas aparacie dostępnym w kraju. Są autorami polskich rekomendacji określających kryteria jakościowe wykonywania badań elastograficznych wątroby (Ewa Janczewska, Arkadiusz Pisula, Krzysztof Simon. Rekomendacje dotyczące wykonywania badań elastograficznych wątroby. Przegl Epidemiologiczny 2015; 69: 429 – 433) – artykuł można znaleźć pod tym linkiem.

Ponieważ wynik badania elastograficznego powinien być ZAWSZE interpretowany przez lekarza specjalizującego się w chorobach wątroby w kontekście chorób towarzyszących i wyników badań laboratoryjnych, w naszym ośrodku badania elastograficzne wykonują wyłącznie lekarze, a konsultacja lekarska jest nieodłącznym elementem badania, zawierającym się w jego cenie.

Pod zamieszczonymi poniżej linkami znajdują się rekomendacje:

Polskiej Grupy Ekspertów HCV

European Association for the Study of the Liver

American Association for the Study of the Liver Diseaes

 

Więcej na temat urządzenia oraz samej metody można przeczytać na stronie  www.fibroscan.pl